εικόνα από μπετό

Παιδί ήθελα να μένω
σε δενδρόσπιτο.
Να κατοικώ
πάνω σε κάτι ζωντανό.

Αλίμονο, μεγάλωσα
σε τσιμεντόσπιτο.
Έγινα εικόνα
από μπετό.

6/9/2017 Θράκα

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ξετάγκ

ζαβολιά