μα(ρ)κάρισμα

Περιφορά σεπτών θεωριών
Ανάμεσα εσύ ακροβάτης
Συσχετισμών—

Μυσταγωγία και μακελειό!
Τόσες γενειάδες σε
Κρανία φιλοσόφων
Βορά ανθρώπων…
Θάλαμοι πάχυνσης
Ώριμων προς σφαγή ιδεών.

12/9/2015 Ατέχνως

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ξετάγκ

κάτι άσχετοι καπάτσοι

τα δαφνόφυλλα

ζαβολιά